Update

ขณะนี้Cherry Credits ใช่ได้ผ่านทาง T2P แล้วค่ะ!


เรียนผู้ใช้Cherry Creditsในประเทศไทย!

ขณะนี้Cherry Credits ใช่ได้ผ่านทาง T2P แล้วค่ะ!
เติมเงิน T2P ของคุณผ่านทางธนาคาร (เคาน์เตอร์ / ATM / iBanking) - ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารธนชาตธนาคารกสิกรไทยหรือที่ร้านค้าสะดวกเช่นเทสโก้, บิ๊กซี, แฟมิลี่, mPAY และเคาน์เตอร์เซอร์วิส- Cherry Team

Game Channel